Tuesday, July 2, 2024

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

 สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์    

   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกองตรี พรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัยภัครธากูร นายอำเภอบึงสามพัน  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม บริษัทประกันภัย, คุณครูและนักเรียนแกนนำ, และนักเรียนผู้เข้ากิจกรรม หลังพิธีเปิดได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน  หลังการบันทึกภาพ ได้มีพิธีมอบหมวกกันน็อค  และการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
          จากนั้น สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  ตามด้วยนางสาวนิปุณ  วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้ด้านการประกันภัย หัวข้อที่ 1 บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. และหัวข้อที่ 2 การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
         กิจกรรมถัดมาเป็นการให้ความรู้ โดยวิทยากร นายอารี  ศรีทองเพ็ชร ผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อที่ 3 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน หลังจากนั้นนายจิราธิป วงษาวดี เจ้าของสำนักงานตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้หัวข้อที่ 4 การประกันชีวิต
         ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ โดยมีการแนะนำคณะวิทยากรต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ต.ท.กรเอก คำวิเศษ รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์   เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเพชรบูรณ์  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และบริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


         สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ในช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการจัดกิจกรรมเข้าฐานความรู้ด้านการประกันภัย 6 ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1 “คปภ. ที่พึ่งยืนหนึ่ง…เรื่องประกันภัย”  ฐานที่ 2 “ประกันภัย พ.ร.บ. ซ่อมคน…ไม่ซ่อมรถ”  ฐานที่ 3 “นักเรียนปลอดภัย…ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ”  ฐานที่ 4 “ประกันชีวิต…ชีวิตที่ออกแบบได้” ฐานที่ 5 “ขับขี่ปลอดภัย…รักษาวินัยจราจร” และ ฐานที่ 6 “DDD…Don't Drive Drunk เมาไม่ขับ” โดยมีวิทยากรนักเรียนแกนนำและคณะครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมดำเนินการ และมีสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์, หน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจประกันภัย เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนประจำฐาน  

          และในช่วงท้าย เวลา 15.00 – 15.30 น. ได้สรุปกิจกรรมฐานความรู้ และปิดกิจกรรม 

           อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย โดยมีโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) เพื่อผลักดันการปลูกฝังความรู้ขั้นพื้นฐาน ด้านการประกันภัย ในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ ที่ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดในชุมชนให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์ของความสำคัญ ของการประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการใช้ชีวิต รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโต มั่นคง และยั่งยืน 

      ทั้งนี้ โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ ได้สมัคร เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประกวด  “โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยดีเด่น”  จึงทำให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

      ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์

 https://shorturl.asia/s8r7W
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ