Monday, May 20, 2024

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยกระดับคุณภาพเพื่อประชาชน

 สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยกระดับคุณภาพเพื่อประชาชน        เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 โดยมีคณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง นับเป็นการยกระดับการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น         การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 78/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 8 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทได้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้สามารถดำเนินงานได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นและทั่วถึงต่อไป
       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1044062523559012/permalink/1099025084729422/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ