Monday, February 12, 2024

เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการ ธนาคารรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ร่วมงาน

 เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีข้าราชการ ธนาคารรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ร่วมงาน          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

           นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทน เปิดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดเพชรบูรณ์            นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย  นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์รับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวลงทะเบียนได้ที่อำเภอ ทุกอำเภอ โดยลงทะเบียนผ่านทาง แอพลิเคชั่น Thai D แล้วนั้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จึงทำให้จังหวัดจัดกิจกรรม"ตลาดนัดแก้หนี้" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาลงทะเบียน ได้แก้ไขหนี้นอกระบบเป็นประจำทุกเดือน

          จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม"ตลาดนัดแก้หนี้" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แห่งนี้   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการจังหวัด สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาชุมชน อำเภอ เกษตรอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ธนาคาร ธกส.และ ธนาคารออมสิน ร่วมให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชน และวันนี้ยังมีการเปิดให้ผู้จำหน่ายสินค้าโอทอป และสินค้าทางการเกษตร เข้ามาจำหน่ายด้วย
             ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้กับประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง  สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์  เชิญชวนให้มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย          พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ได้นำคณะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการกู้ยืมเงินไปจำนวนหนึ่งด้วย โดยมีคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ไปร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ พ.ต.ท.กิตติ  เลี้ยงสุข ประธานศูนย์ ฯ  นางสาวนงนาฏ ลือตระกูล  นางอุรุ  วรรณชาติ  พ.ต.ท.ไพฑูรย์ สังข์ทอง นายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนางศศิธร นิลคุณ

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิ้งค์

 https://shorturl.asia/c9DX3


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ