Sunday, January 28, 2024

ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2567

 ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2567           เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาร่วมงานด้วยความปลื้มปิติ ยิ้มแย้ม จำนวนมาก

           พิธีดังกล่าว เริ่มขึ้นในช่วงเช้า โดยคณะพราหมณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีทุกฝ่ายพร้อมกัน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

            จากนั้นในช่วงเวลา 08.00 น.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ต่อมาเวลา 08.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ต่อจากนั้นได้มีการแสดงถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยชุดระบำพุทธานุภาพอวยพรเจ้าพ่อหลักเมือง โดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นคณะพราหมณ์โดยการนำของ ดร.สมชาย เผือกตระกูลชัย ข้าราชการบำนาญ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ได้เชิญประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติร่วมจุดธูปเทียนบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฝั่งขวาและฝั่งข้าย (ด้านล่าง) ได้มีการปิดทอง ถวายพวงมาลัย ผูกผ้า 7 สี ที่เสาหินเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง โดยประธานในพิธีถวายพวงมาลัยที่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ด้านบน)
         ทั้งนี้ ประธานได้ไปที่โต๊ะที่วางเครื่องบวงสราง ได้จุดธูปเทียนบูชาที่เครื่องบวงสรวง ในเวลานี้คณะพราหมณ์ได้เริ่มประกอบพิธีอัญเชิญเทพยาดา และกล่าวบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมขออำนาจบารมีช่วยให้การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย ตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน ในระหว่างประกอบพิธีนี้ได้มีการกล่าวบูชา การบรรเลงระนาด เป่าแตรสังข์ เคาะบัณเฑาะว์ และการตีฆ้องประกอบพิธีด้วย
        ในช่วงถัดมาเป็นการแสดงถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยชุดระบำศรีเทพ ฉบับกรมศิลปากร ใช้เวลา 49 นาที โดยมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เป็นผู้แสดง

         ต่อมาในช่วงสุดท้ายคณะพราหมณ์ ได้นำประธานและแขกผู้มีเกียรติ พ่อค้าประชาชน นักเรียน และนักศึกษกล่าวลาเครื่องสังเวย         อนึ่ง ในการจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ดังกล่าวมี นายสวัส กสิริหิรัญ และนางสาวนฤดี ชัยโฉม จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นพิธีกร และยังได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าร่วมชมและร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ด้วย

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/eyjOzสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ