Sunday, January 28, 2024

13 สาวงามเข้าชิง “ธิดามะขามหวานฯ ปี 2567 ” กติกาใหม่ ให้แต่งกายชุดไทยเรือนต้น ใช้ผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ สร้างสีสันสดใสกว่าทุกปี หลังจัดงานก้าวสู่ครบรอบปีที่ 51

 13 สาวงามเข้าชิง “ธิดามะขามหวานฯ  ปี 2567 ” กติกาใหม่ ให้แต่งกายชุดไทยเรือนต้น ใช้ผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ สร้างสีสันสดใสกว่าทุกปี หลังจัดงานก้าวสู่ครบรอบปีที่ 51 

           สาวงามอำเภอเขาค้อคว้าตำแหน่งธิดามะขามหวาน ประจำปี 2567 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ รับเงินรางวัล พร้อมสายสะพาย


       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ที่ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประกวดธิดามะขามหวาน โดยมีนางสุมาลี พบสุวรรณ ภริยา ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสิน ธิดามะขามหวาน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 


        ทั้งนี้ มีสาวงามจาก 11 อำเภอ ร่วมกับสาวงามจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมด้วย

         ผลการตัดสิน ตำแหน่งธิดามะขามหวานประจำปี 2567 ได้แก่หมายเลข 6 นางสาวชนิสรา ศรีอ่อน หรือ น้องอีฟ อายุ 21 ปี จากอำเภอเขาค้อร่วมกับเทศบาลตำบล อบต. ในพื้นที่ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 1,5000 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวประภัสสร จันทอน หรือ น้องอาย อายุ 20 ปี จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวสลิลทิพย์ ด้วงคำ หรือ น้องออย อายุ 22 ปี จากอำเภอหล่มสักร่วมกับเทศบาลตำบล อบต. ในพื้นที่ ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
         สำหรับการประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้นที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการประกวดธิดามะขามหวาน ประจำปี 2567 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเพศหญิง มีสถานะโสด มีอายุระหว่าง 17-25 ปีบริบูรณ์ และเกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันประกวดจะต้องแต่งกายชุดไทยเรือนต้น ใช้ผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินในเรื่องของการแต่งกาย ใบหน้า/ทรงผม รูปร่าง/สัดส่วน การสัมภาษณ์ และบุคลิกภาพ/การแสดงออก รวม 100 คะแนน          การประกวดธิดามะขามหวน มีรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศธิดามะขามหวาน ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รางวัลชมเชยรางวัลละ 2,000 บาท

             อนึ่งการแต่งกายชุดไทยเรือนต้น ใช้ผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์นี้ นับเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนให้มีการนำผ้าไทยในพื้นถิ่นมาสวมใส่ โดยไม่ได้กำหนดสี ทำให้สาวงามดูสดใสด้วยผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการจัดงานหลังจากจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา

            ติดตามคลิปการประกวดส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงก์ 

https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1757309488113281/?mibextid=Nif5oz


และลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1757319384778958/?mibextid=Nif5ozและ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงก์ 

https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1758001458044084/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ