Sunday, January 28, 2024

ขบวนแห่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 จัดอย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ

 ขบวนแห่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 จัดอย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ

       เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดให้มีขบวนแห่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยกำหนดขบวนไว้ทั้งหมด 5 ขบวนด้วยกัน ประชาชนชาวเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเฝ้าติดตามรับขมอย่างล้นหลาม ทั้งผู้อยู่บริเวณถนนและผู้รับชมผ่านระบบออนไลน์ โดยในปีนี้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ สุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการแต่งชุดปกติขาวเข้าร่วมจำนวนมาก
           สำหรับขบวนที่ 1 นำด้วยรถตำรวจ ต่อด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี และชุดป้ายผ้าแพร "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์" พร้อมด้วยป้ายคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ป้าย ตามด้วยป้ายขบวนธงชาติ เทิดพระเกียรติ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ สุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งปี 2567 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

            ขบวนที่ 2 มีวงดุริยางค์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์นำขบวน ตามด้วยรถมะขามหวานอำเภอบึงสามพัน เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่ ต่อด้วยการแสดงเวทีกลาง อำเภอบึงสามพัน ชื่อชุดการแสดง ช่วงที่ 1 เล่าขานตำนานบึงสามพัน และช่วงที่ 2 สู่วิถีกราบกรานองค์พระคู่เมือง จากนั้นเป็นรถมะขามหวานอำเภอวิเชียรบุรี เทศบาลตำบล และอบตในพื้นที่ ตามด้วยขบวนเอารถมะขามหวาน อำเภอศรีเทพ เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่

            สำหรับขบวนที่ 3 นำขบวนด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ตามด้วยรถมะขามหวานอำเภอหล่มสัก เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่ จากนั้นเป็นขบวนการแสดง เวทีกลางอำเภอหล่มสัก ชื่อชุดการแสดงว่า การแสดงตีกลองร่วมสมัยถวายองค์พ่อขุนผาเมือง ปิดท้ายขบวนด้วยรถมะขามหวานอำเภอเขาค้อ เทศบาลตำบล และ อบต.ในพื้นที่

           สำหรับขบวนที่ 4 นำขบวนด้วยวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 36 ตามด้วยรถมะขามหวานอำเภอหนองไผ่ และขบวนการแสดงเวทีกลางอำเภอหนองไผ่ ชื่อชุดว่า รำกระธูป ต่อด้วยรถมะขามหวาน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบล และ อบตในพื้นที่ พร้อมกับรถมะขามหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดท้ายขบวนด้วยรถมะขามหวาน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

           ส่วนขบวนสุดท้ายขบวนที่ 5 นำด้วยวงดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต่อขบวนด้วยรถมะขามหวานอำเภอหล่มเก่า เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่ ต่อด้วยขบวนการแสดง เวทีกลาง อำเภอหล่มเก่า ชื่อชุด ฟ้อนสักการะบูชามหาเทวายักษาท้าวเวสสุวรรณ ลำดับถัดไปเป็นขบวนรถมะขาม อำเภอชนแดน เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่ ขบวนรถมะขามอำเภอวังโป่ง เทศบาลตำบล และ อบต. ในพื้นที่ จากนั้นเป็นรถมะขามหวาน อำเภอน้ำหนาว และ อบตในพื้นที่ ปิดท้ายขบวนด้วยรถพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รถมูลนิธิรถกู้ชีพ และรถยนต์ตำรวจ

            อนึ่ง ในปีนี้นั้น มีรถมะขามหวานและการจัดขบวนย่อยของอำเภอฯ ต่างๆ หลายแห่ง มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ ประณีต สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้วัสดุในการประดับตกแต่ง เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังมีสาวงามที่แต่งกายด้วยสีที่สดใส ทำให้ผู้ชมชาวเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวต่างตื่นตา ตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง คาดว่าจะมีผู้มาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

               สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดรถมะขามหวาน กำหนดให้ขนาดของรถและส่วนควบกว้างไม่เกิน 3 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร สูงไม่เกิน 4 เมตร ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่กำหนด คือ ไม้ดอก/ไม้ประดับ วัสดุส่วนของมะขามหวาน อันได้แก่ เมล็ด ใบ ต้น หรืออื่นๆ อย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ เป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 วัสดุอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน หรือของพื้นที่แต่ละอำเภอ ส่วนการแสดงประจำขบวนรถมะขาม ไม่เกิน 7 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของรถ ความสวยงามของรูปขบวน ความประณีตในการตกแต่ง และวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง คะแนนรวม 100 คะแนน 

              ทั้งนี้ การประกวดรถมะขามหวาน มีรางวัลดังนี้ คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดรถมะขามหวาน ได้รับเงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินสด 15,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท    

              ผลการประกวดรถมะขามหวาน หรือรถบุปผาชาติ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า ได้รับรางเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอหล่มสัก ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอวิเชียรบุรี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอน้ำหนาว ได้รับเงินรางวัล อำเภอละ 5,000 บาท สำหรับงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 มีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567 ไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 9 วัน 9 คืน

                ติดตามภาพเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์       

https://shorturl.asia/HLsbK


                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/EsLTP
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ