Sunday, December 31, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้าน

 


จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้าน กว่า 3 ชั่วโมง
       

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายคันฉัตร เพียรธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจาก นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนของสื่อมวลชนและส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพิจารณาอย่างรอบคอบและกว้างขวาง            การประชุมดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องของระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณในการดำเนินการ โดยในปีนี้ไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าว แต่ให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนงาน ระหว่าง และหลังงาน ทั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มาร่วมเที่ยวชมงาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ


         โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างงาน หลังการจัดงาน ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 และเพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้เป็นอีกปี ที่ทางสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแขนง ได้ร่วมประชุมกำหนดแผน และร่วมผลิตสื่อในการช่วยประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ในทุกช่องทาง 
           สำหรับในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงาน ชมการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน ตลาดนัดมะขามหวาน การประกวดมะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนชมแสดงดนตรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง และมหรสพต่างๆ อีกมากมาย

            คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อต้องการให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ซึ่งใช้เวลาอภิปรายร่วมกันจนถึงเวลา 16.30 น.

            อนึ่ง ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสื่อมวลชนบางท่านได้ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์ของขวัญของรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชนผ่านทางกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์ เบี้ยประกัน 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 5,000 บาท โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี ในช่วงเวลา 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีระเวลาคุ้มครอง 30 วัน 
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ก เว็บลิงค์

https://citly.me/oFMQY

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ