Sunday, December 31, 2023

คณะญาติและผู้ปกครองทหารใหม่ชื่นชม มณฑลทหารบกที่ 36 ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) ทึ่งกับความรู้ ความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความมีระเบียบวินัยของบุตรหลาน ก่อนส่งตัวกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 


คณะญาติและผู้ปกครองทหารใหม่ชื่นชม มณฑลทหารบกที่ 36 ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่  (open house) ทึ่งกับความรู้ ความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความมีระเบียบวินัยของบุตรหลาน ก่อนส่งตัวกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566  ณ อาคารเอนกประสงค์มณฑลทหารบกที่ 36 (มทบ.36) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บังคับการมลฑลทหารบกที่ 36 (ผบ.มทบ.36)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36 โดยมีคุณจุไรรัตน์ แก้วแจ้ง ประธานแม่บ้าน มทบ.36 พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร-ประทวน พ่อแม่ผู้ปกครองทหารใหม่เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการแสดงของทหารใหม่ในชุดต่าง ๆ สร้างความประทับใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่เป็นอย่างมากหลังจากได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุตรหลานที่เข้ามารับการฝึกทหาร โดยมีการแสดงออกทางสีหน้า และอากัปกริยาอย่างชัดเจน
            สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36ได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองทหารใหม่ได้เยี่ยมชมภายในหน่วยทหาร เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารจะดูแล การฝึกภายใต้มาตรการและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด            พลตรีวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผบ.มทบ.36 กล่าวว่า ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ทำการฝึกอบรมให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภารกิจนอกจากนี้การกองทัพบกยังส่งเสริมให้มีการอบรมในวิชาชีพต่างๆ รวมถึงมีโอกาสสมัครเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกต่อไป 


          สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของ มทบ.36 ผลัด 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2566 เข้าประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 110 นาย ทำการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ และฝึกหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ 3 สัปดาห์ ซึ่งได้เสร็จสิ้นการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่แล้ว และในวันนี้ทหารใหม่ทุกนาย จะได้อยู่พร้อมครอบครัวและญาติ กินข้าวด้วยกัน รวมทั้งจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ด้วยก่อนจะกลับมาปฎิบัติหน้าที่ตามกรมกองต่างๆต่อไป ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างมีความสุขกันทั่วหน้า


          วันชัย ศรีเหนี่ยง /เพชรบูรณ์อีนิวส์


          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://citly.me/J3Zn6


          คลิปบางส่วน
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ