Tuesday, August 8, 2023

นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​นำคณะร่วมประชุม​สหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ จ.พะเยา

 

นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​นำคณะร่วมประชุม​สหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ จ.พะเยา

           เมื่อวันจันทร์​ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์​ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนา​ญ​เพชรบูรณ์​นำคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประกอบด้วยนายบุญเสริม สิงห์ทอง ฝ่ายสิทธิ์​ประโยชน์สมาคม  นายวีระยุทธ วงศ์อุ้ย ประชาสัมพันธ์​สมาคม และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เลขานุการสมาคม ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการและสมาชิกสหพันธ์​ข้าราชการ​บำนาญภาคเหนือ (ส.บ.น.)​ 16 จังหวัด ณ หอประชุมสหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีเรื่องร่วมรับทราบ และร่วมพิจารณา​ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลายเรื่อง

         
            ก่อนการประชุมได้มีการกล่าวต้อนรับ และเชิญชวนให้รับชมคลิปประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดพะเยา  ตามด้วยการแสดงรีวิวประกอบเพลง ซึ่งขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ แอ้ด คาราบาว  โดยมีชาวข้าราชการบำนาญสตรี จากพะเยาเป็นผู้แสดง   จากนั้นเป็นการกล่าวรายงานของประธานสมาพันธ์​ข้าราชการบำนาญพะเยา ต่อนายนายชุมพล คำปา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูพะเยา จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม          จากนั้นเป็นการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย ดร.ทนง  ทศไกร ประธานสหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด ตามระเบียบวาระที่กำหนด จนเสร็จ​สิ้นในเวลา 16.30 น. โดยหลังการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนของแต่ละจังหวัด และมีการรับประทานอาหารร่วมกันก่อนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา


           สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูลำปาง จำกัด 

            จากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1) รายงานการรับจ่ายเงินสหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด   2) เรื่องการจัดรูปแบบกลุ่มจังหวัด ออกเป็น 4 กลุ่ม  และ 3) เรื่องจากศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการบำนาญ โดยนายสรศักดิ์ อ้วนลา และ 4) เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในช่วงที่ผ่าน โดยนายประชัน จันระวังยศ

 

              ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การขอตกเบิกเงิน ชคบ.ย้อนหลังให้กับผู้ที่ลาออกจาก กบข. ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการต่อไปกับรัฐบาลชุดใหม่  2) การขอให้ปรับเงิน ชคบ.ให้สมาชิกบำนาญที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี 2557  ที่ประชุมมีมติให้ขอให้เสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป  3) การแก้ไข พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  ที่ประชุมมีมติให้ขอให้รัฐบาลชุดใหม่บรรจุเรื่องการจ่ายเงิน ชคบ.เข้าใน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุด้วย  และ 4) การขอปรับสูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยเปลี่ยนตัวหาร 50 เป็นตัวหาร 30 แทน เนื่องจากเวลารับราชการเป็น 30 ปีโดยส่วนใหญ่ ที่ประขุมมีมติให้นำเสนอรัฐบาลใหม่ต่อไป 5) การเสนอชื่อบุคคลร่วมนำเสนอ ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องประโยชน์สมาชิก ที่ประชุมเสนอให้ประธานจังหวัดแต่ละจังหวัดให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง พร้อมกับให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนำเสนอชื่อข้าราชการประจำการ เพื่อช่วยประสานงานร่วมด้วยต่อไป และ 6) การคัดเลือกรองประธานสหพันธ์​ฯ ตามกลุ่มจังหวัด ทั้ง 4 กลุ่ม  ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมี 4 ท่าน โดย 1 ใน 2 นั้น ได้แก่ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ จากอุตรดิตถ์ และนายบุญเสริม สิงห์ทอง จากจังหวัดเพชรบูรณ์​              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่​เว็บลิงค์  https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6580609345318705/?mibextid=Nif5oz

              วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ 

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ