Wednesday, August 9, 2023

สนง.ศึกษาธิการ​ จ.เพชรบูรณ์​จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยจัดพัฒนาเด็กด้านการสื่อสารและประชุมถอดบทเรียนจากผู้ทำหน้าที่ อส.ศธ.

 


สนง.ศึกษาธิการ​ จ.เพชรบูรณ์​จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยจัดพัฒนาเด็กด้านการสื่อสารและประชุมถอดบทเรียนจากผู้ทำหน้าที่ อส.ศธ.   

           เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์​ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการสื่อสารและกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ (อส.ศธ.) ณ ห้องประขุมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)​ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​


             สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)​ ในวันนี้ มีทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในเรื่องของการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 14.30 น. และจัดกิจกรรมร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในตำแหน่งอาสาสมัครกระทรวง​ศึกษาธิการ​ หรือ อส.ศธ. จนแล้วเสร็จในเวลา 16.00 น.

           อนึ่ง อาสาสมัครกระทรวง​ศึกษาธิการ​ หรือ อส.ศธ. นี้ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยเปิดรับผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา สอนอาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 


            ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ (ศธ.)​ได้จัดงานเปิดตัว “อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)” สร้างคุณค่ากลุ่มผู้สูงวัย ตั้งเป้า 30,000 คน ดึงช่วยงานการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายละเอียดของโครงการจากคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ที่เป็นผู้นำเสนอให้ทราบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ติดตามรายละเอียดของข่าวการเปิดตัวได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://ops.moe.go.th/360elderly-volunteers-moe/

             ติดตามประมวลภาพการจัดกิจกรรมได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6584830984896541/?mibextid=Nif5oz

              วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ 

               ขอขอบคุณ สนง.ศึกษาธิการ​ ฯ เอื้อเฟื้อข้อมูล

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ