Sunday, August 6, 2023

นายกสมาคมฯบำนาญนำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าปรึกษาหารือประธาน และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิตสมาชิก

 


นายกสมาคมข้าราชการบำนาญนำคณะข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์​ครูเพชรบูรณ์​ จำกัด เข้าปรึกษาหารือประธาน กรรมการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์​ครูเพชรบูรณ์จำกัด เพื่อร่วมระดมแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาการขอกู้เงินสามัญสำหรับผู้ประสบปัญหาหนี้สินและเพื่อฟื้นฟูชีวิตสมาชิก
           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายบุญเสริม สิงห์ทอง กรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ที่ประโยชน์ นำคณะข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์และประสบปัญหาการขอกู้เงินสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าปรึกษาหารือกับนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการฯ นายสมหมาย อ่อนน้อม รองประธานคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วย นายธวัช กงเติม นายสุพิน นุชรอด และนายนเรศ น้อยเอี่ยม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด
         การปรึกษาหารือดังกล่าว ได้มีการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง อาทิ การจัดตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา การพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้บริการที่ดีและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้เดือดร้อน การลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การขยายงวด การชำระหนี้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีหนี้สินจากการค้ำประกันผู้อื่น การถูกฟ้องร้องหรือบังคับคดียึดทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6575714029141570/?mibextid=Nif5oz

         วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ

          ขอขอบคุณ​  อ.หนึ่งฤทัย เอื้อเฟื้อข้อมูล

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ