Saturday, June 10, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ให้ความรู้​ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ สนง.ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์​

 


            สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ให้ความรู้​ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ สนง.ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

             ผอ.สนง.คปภ.เพชรบูรณ์​เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประภัย แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

           เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สนง.คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์   ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922896505479515/?mibextid=Nif5ozแถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ