Saturday, June 10, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์​ประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

    


          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์​ประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก
           อนึ่ง  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2565  อันเป็นการประชาสัมพันธ์​การประกันภัยเชิงรุกในกลุ่มเยาวชน   โดยในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

            ติดตามข้อมูลโครงการ​อัจฉริยะยุวชนประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​  https://m.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922985342137298/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ