Saturday, June 10, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

 


          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


           อนึ่ง  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากปี 2565 และปีก่อนหน้านี้มาหลายปี เนื่องจากส่งผลให้การประชาสัมพันธ์​เชิงรุกในกลุ่มเยาวชนบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี  โดยในปีนี้ได้มีการดำเนินการเป็นพิเศษ โดยขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

           ติดตามข้อมูลโครงการ​อัจฉริยะยุวชนประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922871902148642/?mibextid=Nif5oz

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922884638814035/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ