Thursday, March 16, 2023

คณะสหกรณ์ ฯ ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมหนี้ การแก้ปัญหาหนี้ ของสหกรณ์​ฯสามัญศึกษาเพชรบูรณ์ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล

               

              เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการรวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 

               การศึกษาดูงานดังกล่าว มีนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางวิไลพร เย้ยกระโทก ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไปร่วมประชุมและเสนอแนะ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ที่มาศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมหนี้ การแก้ปัญหาหนี้ ของคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา ผู้จัดการ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลสำเร็จส่วนหนึ่งมาแล้ว ที่ห้องประชุม สอ.สามัญศึกษา เพชรบูรณ์ จำกัดด้วย


             

              ผู้​อำนวยการ สกสค.กล่าวว่า ขอชื่นชม ที่ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด โดยการนำของ
นายจงรัก เกตุแค ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้แก้ปัญหาหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง และจะดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ในระยะที่ 2 ในปีนี้ ในวงเงิน 200 ล้าน บาท และยังได้กล่าวชื่นชม สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด โดยการนำของนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ ได้มีนโยบายและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการรวมหนี้ แก้ปัญหาหนี้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินการโดยด่วนต่อไป

              นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สกสค.ได้ขอให้การดำเนินการรวมหนี้แก้ปัญหาหนี้ฯ จงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป จากบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้อีกด้วย 

              ขอขอบคุณ   ภาพ/ข่าวจาก ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206496909739023&id=100011362074529&mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ