Friday, March 17, 2023

ร่วมอาลัย ศ.น.มยุรี เรืองเดช อดีตศึกษานิเทศก์ สนง.การประถมศึกษา​จังหวัด และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา​เพขรบูรณ์ เขต 1

 ร่วมอาลัย ศ.น.มยุรี เรืองเดช อดีตศึกษานิเทศก์ สนง.การประถมศึกษา​จังหวัด และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา​เพขรบูรณ์ เขต 1 

    เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2566​ นางสาวมยุรี เรืองเดช อดีตศึกษา​นิเทศ​ก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา​จังหวัดเพชรบูรณ์​และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เสียชีวิต  คณะญาติได้จัดพิธีรดน้ำศพ และตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​

        ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายศุภวิชญ์ รังวรรณา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์​ ในนามสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสาวมยุรี  เรืองเดช สมาชิกเลขประจำตัว 136203 ซึ่งถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยมอบเงินให้แก่นางนิตยา บานชื่น เกี่ยวข้องเป็นน้องสาว
         อนึ่ง คณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืน  ณ ศาลาเกสรทอง วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 และมีกำหนดการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เวลา 16.00 น.   

         สำหรับนางสาวมยุรี เรืองเดช รับราชการก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหสัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2491 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รวมอายุได้ 74 ปีเศษ

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ