Tuesday, November 21, 2023

นักเรียน รร.เพชรพิทยาคมสร้างชื่อ รับคัดเลือกไปต่างประเทศ ทั้งประเทศอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น

นักเรียน รร.เพชรพิทยาคมสร้างชื่อ รับคัดเลือกไปต่างประเทศ ทั้งประเทศอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
         นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​เพชรบูรณ์​ ได้เผยแพร่ผ่านทางเฟสบุ้คส่วนตัว ชื่นชม ความสามารถของนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกด้านการศึกษา​ตามโครงการที่มีผู้จัดขึ้น ทั้งประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา​  รวม 3​ คน
          สำหรับนักเรียนคนแรก ได้โพสต์​ข้อความและภาพประกอบว่า "รางวัลหนึ่งเดียวของประเทศไทย นางสาว ป.แก้วสกุล บัวแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ได้รับรางวัล an award for excellence ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566# รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ครอบครัวเพชรพิทยาคม  ขอบคุณลูกสาว ป.แก้วสกุล บัวแก้ว ท่านผู้ปกครอง คณะครูบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ"           ส่วนนักเรียนอีก 2 คน ได้โพสต์ข้อความและภาพประกอบว่า "ความภาคภูมิใจ  ลูกๆเขียวขาว ครอบครัวเพชรพิทยาคม 
         น้องอุ้งอิ๊ง นางสาวพลอยปภัสร์ รัตนมณีศรี นักเรียน ม.4/1 IEP  1 ใน 4 นักเรียนไทย ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการร่วมมือด้านการศึกษาประเทศญี่ปุ่น TOKYO METROPOLITAN BOARD OF EDUCATION ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
        น้องปันปัน นางสาวนภัสกมล พุ่มเกษร นักเรียน ม.4/1 IEP  สอบคัดเลือกได้รับ ทุน  AFS ประเทศไทยจะเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2567-2568  # ขอขอบคุณ ชื่นชม ท่านผู้ปกครองนักเรียน ลูกสาวทั้งสองคน คณะครูบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ"

          การโพสต์​ข้อความและภาพดังกล่าว สร้างความปลื้มปิติแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชาวเพชรบูรณ์​ ตลอดทั้งผู้สนใจทางการศึกษา​เป็นอย่างยิ่ง           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ