Sunday, November 19, 2023

เพชรบูรณ์​ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนลดนักดื่มหน้าใหม่

 


เพชรบูรณ์​ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนลดนักดื่มหน้าใหม่


         เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566​ นายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์​ (โดยการสนับสนับสนุนกิจกรรมจาก สสส.)​ เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งบุคคลในภาคเอกชนและภาคราชการ โดยในวันนี้ขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานศึกษา​ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา​ ระดับอาชีวศึกษา​ ระดับก่อนอุดมศึกษา​ และระดับอุดมศึกษา​ ตลอดทั้งการศึกษา​นอกระบบในห้องเรียน          โดยมีการเตรียมการในการจัดลงนามความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จ สำหรับผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สมาคม และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนึ้ จะมีการประสานความร่วมมือตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะเชิญร่วมลงนาม ได้แก่ ผวจ.เพชรบูรณ์​ สคร.2 พิษณุโลก สคล.ภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลก​ มหาวิทยาลัยราชภัฎ​เพชรบูรณ์​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์​ สนง.ศึกษาธิการ​จ.เพชรบูรณ์​ สนง.เขตพืันที่การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบูรณ์​ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​เพชรบูรณ์​ สนง.อาชีวศึกษา​ จ.เพชรบูรณ์​ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์​ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์​ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์​ สนง.สาธารณสุข​ จ.เพชรบูรณ์​ สนง.สาธารณสุข อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ จ. เพชรบูรณ์​ มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์​ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพชรบูรณ์ นายกสโมสรนิสิตนักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์​ สมาคมสมาพันธ์​สื่อสารมวลชน จ.เพชรบูรณ์​ ประธานชมรมคนหัวใจเพชร ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.เพชรบูรณ์​ รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุฑตระกูล คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ​ และหน่วยงานอื่นๆ รวมกันไม่ต่ำกว่า 25 หน่วยงาน

         

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์​

https://shorturl.asia/8hlErสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ