Monday, October 30, 2023

ชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองไผ่จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อแจ้งข่าวสาร และขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม

 


ชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองไผ่จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อแจ้งข่าวสาร และขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม

           เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายลำพึง วิมลเศรษฐ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองไผ่และคณะได้จัดประชุมสามัญของชมรมฯ ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อแจ้งข่าวสารและขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม

            ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดการประชุมแล้ว ได้มีกิจกรรมก่อนการประชุมหลายกิจกรรม อาทิ การแสดงการรำและเต้นประกอบเพลงเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างความสนุกสนาน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบเป็นคณะ จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ก.ม.35 คนใหม่ ตามด้วยการพบปะและตอบคำถามจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด การพบปะแจ้งข้อมูลของ สนง.สกสค.จ.เพชรบูรณ์และเครือข่ายผู้ประสานงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลในอำเภอหนองไผ่ จากนั้นได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

           สำหรับวาระการประชุมในวันนี้มีหลายเรื่อง อาทิ การขอบคุณสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองไผ่ที่เข้าร่วมประชุม การแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมประชุมและผู้ติดตาม การแสดงความยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณในปี 2566 การให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการใหม่ การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด กอง 2 และการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ของชมรม

                         บรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมบันเทิงในโอกาสที่ชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองไผ่ ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อแจ้งข่าวสาร ขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/ExG9j

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/YP6je

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ