Wednesday, August 23, 2023

คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ลงพื้นที่สังเกตการณ์​การสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์​เขต 1

   


 คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ลงพื้นที่สังเกตการณ์​การสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์​เขต 1

        เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรรมการชมรมระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนชมรมฯ ในระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1)  โดยมี ดร.ไท พานนนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเพชรบูรณ์​ เขต 1 และคณะ ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

            สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

             ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกชมรม STRONG จิดพอเพียงฯ ที่ร่วมลงพื้นที่สังเกต​การณ์​ประกอบด้วยนายปรีชา โคบำรุง  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นายวีระยุทธ​ วงศ์อุ้ย และนางสาริณีย์ เชื่อมวรศาสตร์

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6630860196960286/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ