Wednesday, August 30, 2023

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สุดปลื้มปิติ จัดงานครบรอบ 39 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

              ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สุดปลื้มปิติ จัดงานครบรอบ 39 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 10   ทรงเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

           เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2566  นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดงาน น้อมรำลึก 39 ปี รัชกาลที่ 10  เป็นองค์ประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษามาร่วมกันเป็นจำนวนมาก

            การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน จนทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสนุกสนาน ได้สาระ ได้ความบันเทิง ได้ความตระหนักในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้สร้างคุณความดีไว้แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังตลอดมา โดยคณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง  แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดงานเช่นนี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี            ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองได้จัดโครงการจัดงานวันรำลึกพระราชกรณียกิจ ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปีดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งยังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย ไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปและยาวชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองที่ได้เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด เพื่อยังแผ่นดินไทยให้เป็นไทยโดยสมบูรณ์ ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยกำหนดจัดงานวันรำลึกฯ ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 เป็นครั้งแรก และจะได้ดำเนินการให้เป็นประเพณีในปีต่อๆ ไป ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


            ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด งานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10  ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ย้อนหลัง โดย Newinkjet Studio ได้ที่นี่อีกส่วนหนึ่ง

             การจัดงานวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า

เว็บลิงค์ 

https://fb.watch/mKZUhCivp7/?mibextid=NnVzG8


               การจัดงานวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ช่วงบ่ายและค่ำ เว็บลิงค์ 

https://fb.watch/mK_G7-lzS6/?mibextid=NnVzG8

               การจัดงานวันที่ 30 สิงหาคม 2566 (มีกิจกรรมการรำถวายฯ ในช่วงท้ายคลิปด้วย)  เว็บลิงค์


https://fb.watch/mK_TjtmvXj/?mibextid=NnVzG8


              ติดตามภาพนิ่งส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6656874641025508/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ