Monday, August 28, 2023

คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองจัดงานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


                  คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองจัดงานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

             


              นายคิดควร จุลบาท ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง มีมติร่วมกันจัดงานวันครบรอบ 39 ปี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะพระอิสรยศที่พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 โดยคณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ สี่แยก พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์               ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองได้จัดโครงการจัดงานวันรำลึกพระราชกรณียกิจ ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปีดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งยังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย ไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปและยาวชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองที่ได้เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด เพื่อยังแผ่นดินไทยให้เป็นไทยโดยสมบูรณ์ ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยกำหนดจัดงานวันรำลึกฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นครั้งแรก และจะได้ดำเนินการให้เป็นประเพณีในปีต่อๆ ไป ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

             นายวราพจน์ พรหมทอง หนึ่งในคณะกรรมการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าวได้กำหนดจัดงาน 2 วัน โดยในวันแรกวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 9 มีการจัดทำบายศรี เครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมือง จากนั้นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและอุทยานมาลาบูชาพ่อขุนผาเมือง ต่อด้วยการเสวนาและตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพ่อขุนผาเมืองของนักเรียน โดยในช่วงเย็นเป็นการ สวดสรภัญญะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอนุเสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มีการถวายเครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมืองตามด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และการถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเป็นเสร็จพิธี
               สำหรับวันที่สองของการจัดงาน คือ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 9 ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป ตามด้วยการสวดทักษิณานุประทานอุทิศพ่อขุนผาเมือง และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ลำดับต่อมาเป็นการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 09.09 น. เป็นการสวดสรภัญญะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมือง จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง โดยในช่วงสุดท้ายเป็นการรำยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมือง และรำไหว้ครู เป็นอันเสร็จพิธี และมีการมอบของที่ระลึกพร้อมด้วยต้นไม้มงคลด้วย
.

              อนึ่ง ในช่วงก่อนการจัดงานได้มีการร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลต่างๆ หลายภาคส่วน ในภาพรวมของคำว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  ทั้งในส่วนของประชาชน ส่วนราชการ และกรรมการจัดงาน (หรือบ้าน)  วัด (คณะสงฆ์-ภิกษุและสามเณร)  และโรงเรียน (คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมและโรงเรียนอื่นๆ) ได้ผนึกกำลังกันเตรียมการจัดงานอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานสำเร็จไปด้วยดี ด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจ และสำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

             "จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอหล่มสัก และชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดทั้งผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ได้ร่วมพิธีดังกล่าวต่อไป" นายวราพจน์ กล่าวในช่วงสุดท้าย

                เชิญติดตามรับชมและรับฟังบทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประพันธ์คำร้องและทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน โดย พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้องโดยนายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ ขับร้องประสานเสียงโดยนายวิรัช อยู่ถาวร และนางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม เว็บลิงค์

https://youtu.be/GdmhRhu7CXs?si=cbNQ3lhh1xTAx7o2

                และขอเชิญติดตามรับชมและรับฟัง เพลง "ดุจดังสายฟ้า" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย อาทิวราห์ คงมาลัย คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง โดยพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เว็บลิงค์ https://youtu.be/cAyBaJ404r4


                 ขอเชิญติดตามรับฟังเพลง"พ่อขุนผาเมือง" ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ ประพันธ์โดย ประเสริฐ สร้อยอินทร์  ได้ที่เว็บลิงค์ https://youtu.be/nI0u-MtyJCM?si=13027rGbK5GLYBb

               และ เพลงพ่อขุนผาเมือง ขับร้องและประพันธ์  โดย ภควรรษ ธรรมพงศกร  เว็บลิงค์   https://youtu.be/zgaXJl2yRi8?si=RmT3Yngq-1lGhgGC

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6649767361736236/?mibextid=Nif5ozแถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ