Saturday, July 29, 2023

ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีฯ เพชรบูรณ์​และคณะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 3 จังหวัดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานดวงทอง บ้านห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

 


ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์​และคณะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์​ จังหวัดเลย และจังหวัด​เพชรบูรณ์​ ที่โรงงานซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานดวงทอง บ้านห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์            เมื่อวันจันทร์​ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายชัยยันต์​ ยอดคำ  ประธานสมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​จ​ังหวัดเพชรบูรณ์​ นำคณะสมาชิกสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์​ ร่วมให้การต้อนรับและจัดทำข่าวเผยแพร่กิจกรรมของสมาชิกเอสเอ็มอีไทยฯ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ​อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราช​ภ​ั​ฎ​เพชรบูรณ์​ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีแบรนด์งานวิจัยว่า "มะขามสามเกลอ"           อนึ่ง ในการต้อนรับคณะดูงานในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ อาจารย์​สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นายรัชถะพงศ์ โทวะดี ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง นางสาวพรรณนิภา  เบี้ยสองดวง  นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชาติ วิกสิตโกมุต  นางนิยมพร  เจริญวัฒนาชัยกุล และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง สมาชิกฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/858554015883136/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ