Monday, July 31, 2023

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “โกดังพลุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนะ” จังหวัดนราธิวาส

 


คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “โกดังพลุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนะ” จังหวัดนราธิวาส 

        เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เพื่อนำระบบประกันภัยเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีโกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ของร้านวิรวัฒน์พาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตลาดมูโนะ ท้องที่หมู่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เกิดระเบิดส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 121 ราย บ้านเรือนประชาชน รถยนต์ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งการรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัย ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำประกันภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พร้อมสำรวจความเสียหายผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว


ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ว่า จากการลงพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัย เบื้องต้นยังไม่พบว่าโกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ของร้านวิรวัฒน์พาณิชย์ได้ทำประกันภัยไว้ ในส่วนของผู้เสียชีวิต ได้เร่งตรวจสอบว่าทั้ง 12 ราย มีการทำประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกันภัยหรือไม่ ในส่วนของผู้บาดเจ็บทั้ง 121 ราย สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบรายชื่อว่ามีการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้หรือไม่ หากมีการทำประกันภัยจะแจ้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้ผู้บาดเจ็บได้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 290 หลัง ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีการทำประกันอัคคีภัย จำนวน 8 ราย ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,681,000 บาท 

สำหรับรถยนต์ได้รับความเสียหาย 10 คัน เบื้องต้นตรวจสอบพบมีการทำประกันภัยจำนวน 3 คัน คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ขณ1006 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 26 กันยายน 2565 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 26 กันยายน 2566 วงเงินเอาประกันภัยรวม 590,000 บาท รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ขฬ221 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 18 มีนาคม 2566 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 18 มีนาคม 2567 วงเงินเอาประกันภัยรวม 440,000 บาท และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ4323 สงขลา ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 24 ตุลาคม 2565 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 24 ตุลาคม 2566 วงเงินเอาประกันภัยรวม 500,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการกับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัย บริเวณถนนสายเอเชีย 18 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งการรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัย ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำประกันภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการบูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ ไว้ด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ก็จะได้รับสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการ

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ประสบเหตุจากโกดังพลุระเบิดในครั้งนี้ โดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต และประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อที่ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะเร่งรัดให้มีการเยียวยาด้านประกันภัยเพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

         ติดตามคลิปข่าว ช่อง 8 พลุระเบิด ได้ที่นี่อีกช่องทางหนึ่ง เว็บลิงค์​   https://youtu.be/xbeGBuOBJ6s

         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/948628476239651/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ