Thursday, May 25, 2023

เผยผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์​ในการเข้าชิงชัยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คว้าแล้วหลายรางวัล

 
เผยผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์​ในการเข้าชิงชัยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คว้าแล้วหลายรางวัล..... จากการที่คณะนักกีฬาผู้สูงอายุจากจังหวัดเพชรบูรณ์​เข้าร่วมการแข่งขัน "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา  เผยรางวัลและเหรียญรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์​  หลายรางวัลโดยในเบื้องต้นนี้ ได้แก่  1) รางวัลหรียญทองแดง กรีฑา ทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 60-64 ปี นายรัตนพล มั่นสมใจ    2) เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย  รุ่นอายุ 60-64 ปี  ร.ต.อ.สมหมาย อินยา   3) เหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุ 80 ปี ขึ้นไป นายสุชาติ บัวเมือง   4) เหรียญเงิน กรีฑา พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุ 65-69 ปี พ.ท.พันศักดิ์ เต็งยี่   5)  เหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตรชาย รุ่นอายุ 60-64 ปี ขึ้นไป  ร.ต.อ.สมหมาย อินยา  6) เหรียญทองแดงลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นอายุ 65 ปีขึ้น  จังหวะวอลซ์ /จังหวะแทงโก้ ได้แก่ นายบุญส่ง เปล่งจันทรา และนางวิลาวัลย์ อนุกูลวัฒนา  เป็นต้น  ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อไป และขอแรงเชียร์​จากชาวจังหวัดเพชรบูรณ์​ต่อไป

 (ขอขอบคุณ​ ภาพ/ข้อมูล จากคุณแตงโมสนง.ทกจ.เพชรบูรณ์)
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ