Wednesday, May 24, 2023

จังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" ยิ่งใหญ่ขบวนนักกีฬา​จากเพชรบูรณ์​ร่วมแข่งขัน

 
จังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" ยิ่งใหญ่ขบวนนักกีฬา​จากเพชรบูรณ์​ร่วมแข่งขัน

                 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก       นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์  โดยจะมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566     ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   และท่องเที่ยวกีฬาฯ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาและผู้ติดตาม  เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


                   ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์​ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน​ในครั้งนี้ด้วย และได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมๆกับนักกีฬาผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ โดยสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันในกีฬาบางประเภทมาแล้ว​ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของนักกีฬานั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ช่วยประสานในเรื่องต่างๆ อาทิ ประสานในเรื่องที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา พาหนะในการเดินทาง กำหนดการเปิดและปิดการแข่งขัน กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประเภทกีฬา และสถานที่ในการแข่งขัน กฏ กติกาในการแข่งขันในปีนี้ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง  สำหรับนักกีฬาที่ไปร่วมการแข่งขันมีหลากหลายอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยเกือบทั้งหมดเป็นนักกีฬาสังกัดชมรมกีฬาผู้สูงอายุุจังหวัดเพชรบูรณ์​  โดยมีนายสมเดช ธรรมา เป็นประธานชมรม  นายจีระพงษ์ รักษาบุญ และนายสถาพร ธรรมสถิตย์ เป็นรองประธานชมรม


                ขอเชิญติดตามรับชมพิธีเปิดย้อนหลัง  จากการถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้ที่เว็บ​ลิงค์ https://fb.watch/kICROs-HL7/


                  คลิปข่าวการแข่งขันก่อนพิธีเปิดในบางส่วน เว็บ​ลิงค์​ https://youtu.be/9sI7lTyr0o4

                  

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6320565144656461/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ