Wednesday, April 12, 2023

สมาพันธ์ sme ไทย จ.เพชรบูรณ์จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 แนะนำที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้​เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย

 


สมาพันธ์ sme ไทย จ.เพชรบูรณ์จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 แนะนำที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้​เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย

        เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์ sme ไทย จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสมาพันธ์ sme ไทย จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนเมษายน 2566  ณ ห้องศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในระหว่างการประชุมไดัมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งถึงภารกิจและการดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ และพร้อมที่จะประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


         สำหรับการประชุม​ในวันนี้มีวาระ ประเด็น การประชุมที่ได้กำหนดไว้หลายเรื่อง  ดังนี้

         1.รับทราบผลการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานสมาพันธ์ฯและการปรับโครงสร้างสมาพันธ์ ระดับประเทศ

         2.ให้การต้อนรับและรับฟังข้อมูลด้านวิชาการจากท่านที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน เบ้าทองคำ ผู้ช่วยอธิการบดี 

         3.หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนสมาพันธ์ฯเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนภารกิจสมาพันธ์เชิงระบบ(งานตาม นโยบายฯ/การเข้าถึงแหล่งทุนและตลาด/การขยายสมาชิก

        4.การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างสมาพันธ์ฯ
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/798603641878174/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ