Friday, April 14, 2023

สนง.คปภ.เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลสงกรานต์ 2566

 สนง.คปภ.เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลสงกรานต์ 2566


         นายสุทธิพล ทวีชัยชัยการ  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ  คปภ.)​เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2 กรมธรรม์ คือ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และ “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)”....... 
          การประกันภัยในครั้งนี้ มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง คือมีการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมากรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ รับประกันภัยในช่วงอายุ 20-70 ปี แต่กรมธรรม์นี้ขยายความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 15-70 ปี ซึ่งจะครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิทำประกันภัยเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านคน (รวมผู้มีสิทธิรับกรมธรรม์ฯ ประมาณ 50 ล้านคน) เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้กับคนไทยทั่วประเทศ....... 

 

          โดยกรมธรรม์แรก คือ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท........ 


                และกรมธรรม์ที่สอง คือ “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) ให้คุ้มครองกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 15,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท ในกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจาก ลมพายุ/น้ำท่วม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 1,000 บาท

โดยมีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 5,000 บาท 

                 ทั้งนี้ กรมธรรม์ทั้ง 2 ประเภท เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น ผู้สนใจสามารถรับสิทธิ ได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

             เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ประเภทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับประชาชน โดยมีการจัดทำ 3 กิจกรรมต้นแบบเพื่อนำร่องในปีนี้ ซึ่งสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรีประกอบด้วย กิจกรรมแรกผ่านหน่วยงานความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง และกรมการขนส่งทางบก ประชาชน ที่ทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
            อย่างไรก็ตาม ผู้​สนใจสามารถติดต่อขอซื้อกรมธรรม์​นี้ ได้ที่หน่วยงานที่รับเป็นผู้จำหน่าย จำนวน 4 หน่วยงาน และอาจได้รับการทำประกันฟรีจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ 

             สำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย​10​ บาท  จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  1) บริษัท เอ.อาร์.ที่. อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด   2) บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด  3)​ Counter Service   และ 4) Shopee

             ติดตามภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/893634101739089/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ