Saturday, April 1, 2023

ตำรวจภูธรเพชรบูรณ์​จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรเพชรบูรณ์​จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ ๒๕๖๖ 
           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๖
          โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์, สภ.บ้านโคก, สภ.ท่าพล และผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ท.ประสิทธิ์ เอี่ยมสี นายทหารฝ่ายการสารวัตร มทบ.๓๖ พ.ต.บุญนาค ศรีอภัย หัวหน้ากลุ่มประสานงานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกัน และลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ทุกประเภทรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นต้นเหตุที่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้น 
          สำหรับกำลังพลเข้าร่วมพิธี ดังนี้ ได้แก่ กำลังพลฝ่ายตำรวจ ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สภ.ท่าพล สภ. บ้านโคก กองกำกับการสืบสวน ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว สันติบาล และตรวจคนเข้าเมือง กำลังพลฝ่ายทหาร และกำลังพลฝ่ายปกครอง
          ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์
https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589095454934686/?mibextid=Nif5oz

 

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ