Friday, March 10, 2023

อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง

 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง....... นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านจากทุกหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้........ 1) อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)...... 2) การจัดแสดงนิทรรศการของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 5 ตำบล....... ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1576796136164618

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ