Friday, March 3, 2023

เด็กเยาวชนจากเพชรบูรณ์และคณะ ผ่านการคัดเลือกเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา2022 #เข้ารับตำแหน่งและรับสายสะพายอย่างเป็นทางการพร้อมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์


 


เด็กเยาวชนจากเพชรบูรณ์และคณะ ผ่านการคัดเลือกเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา2022 #เข้ารับตำแหน่งและรับสายสะพายอย่างเป็นทางการพร้อมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์

          เด็กเยาวชนจากเพชรบูรณ์และคณะ ผ่านการคัดเลือกเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา2022 #เข้ารับตำแหน่งและรับสายสะพายอย่างเป็นทางการพร้อมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์........... 
          ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา รวมไปถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา 2022 ทั้ง 381 คน ได้รับการแต่งตั้งและรับมอบสายสะพายจากอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความสำเร็จหนึ่งเดียวด้วยตำแหน่งอันทรงเกียรติโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเชื่อมโยงสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์” ============================ ............               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้แก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ประจำจังหวัด 77 จังหวัด และประจำเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร 2022 รวมถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา ประจำจังหวัด 77 จังหวัด และประจำเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร 2022 #เพื่อทำหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ .......... 
           ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็น SoftPower ที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์กระตุ่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดของประเทศ ทั้งในระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ ผ่านทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา #ที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้........... 
            ทั้งนี้ น้องเมญ่า รินรดา เด็กจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการคัดเลือกและรับสายสะพายในครั้งนี้ด้วย .......... 
           สำหรับนัองเมญ่า รินรดา ชื่อจริงคือ เด็กหญิงรินรดา วรรณเกษม เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2) ห้องที่ Alpha โดยมีผู้ปกครองชื่อ คุณสุรัติยา ภักดีสาร........... 
            - SME D Bank แต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น SME D ANGEL กระตุ้นเศรษฐกิจ...... - "ปั่นส่งน้องเรียน"คึกคักนักกีฬา-คนดังแห่ร่วมกิจกรรมช่วยเด็กด้อยโอกาส...... 
               บริษัท เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด #ผู้ถือสิทธิ์การจัดประกวดระดับโลก (Miss Tourism World Thailand) และประเทศต่างๆในเอเชีย และได้มีการเฟ้นหาสาวไทยมาดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา มิสทัวริซึ่มเวิล์ดไทยแลนด์ประจำจังหวัด 77 จังหวัด 77 คน และทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา มิสทัวริซึ่มเวิลด์ไทยแลนด์ ประจำเขต 50 เขต 50 คน กรุงเทพมหานคร รวม 127 คนต่อปี ที่เน้นคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความสามารถมากกว่าแค่ความงามพร้อมจะสร้างสาวไทยให้เป็น Influencer ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่ตนเองเองรับผิดชอบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น ของดีอาหารอร่อย รวมไปถึงส่งเสริมธุรกิจชุมชน ธุรกิจเอสเอ็มอี ให้เกิดการรับรู้ทั้งในระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีแฟนเพจ 127 เพจ.......... 
           #และในปีนี้ได้ขยายเครือข่ายโดยการเฟ้นหาทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด 77 จังหวัด และทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา ประจำเขต 50 เขต กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อสร้างทูตเยาวชนต้นแบบระดับช่วงอายุ 7 - 15 ปี จำนวนอีก 354 คน ทั่วประเทศ เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนเพราะเยาวชนคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพลังที่ล้นเหลือ และสามารถมีบทบาทในการช่วยประเทศไปพร้อมกับผู้ใหญ่ในทุกภาคส่วนของสังคม ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่แตกต่าง..........
         “#ครองใจทุกสายตา #ทรงคุณค่ามากกว่าความงาม” ที่รวมกลุ่มสาวไทยมากความสามารถ กลุ่มเยาวชนต้นแบบ และเป็นเครือข่ายที่ใหญ่หนึ่งเดียวที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้ผ่านเข้ารอบและได้รับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ทั้งหมด จะได้รับการแต่งตั้งและมอบสายสะพายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.......... 
            บริษัท #เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด โดยนายธวัช อุยสุย กรรมการผู้จัดการ ,นางสาวเบญจา กัลยาวินัย กรรมการผู้อำนวยการ , คุณสิริรัตน เรืองศรี ผู้จัดการกองประกวดฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ที่ได้ทุ่มเทจัดการในการเฟ้นหาคณะทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้ง และทูตฯเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สมเกียรติที่ได้รับ พร้อมทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและคนไทยทั้งประเทศต่อไป =======================...........
             ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวว่า การจัดประกวดทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา Miss Tourism World ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ 3 แล้ว การที่มีการประกวดตั้งแต่ปีแรกในปี 2020 เป็นการริเริ่มที่ดีมากที่เราได้นำเยาวชนของเรานั้น หรือคนที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของแต่ละจังหวัดนั้นๆ ทั้ง 77 จังหวัด เราได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นในการประชาสัมพันธ์ เรื่องต่างๆ สถานทีท่องเที่ยวนั้นว่า มีอะไรที่เป็นน่าสนใจ น่าดึงดูดบ้าง รวมไปถึงกีฬาที่เป็นจุดเด่นที่คนนั้นนิยมเล่นกันมาก ซึ่งการประกวดในปีนี้มีความพิเศษก็คือ การมีเยาวชนหรือ Toursim World Kids เป็นสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต และทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดว่ามันเป็น Soft Power ของประเทศไทย........... 

             #การมีทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา รวมไปถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาถือว่าเป็น Soft Power อย่างนึงแต่เราจะแปรสภาพตรงนั้นให้เป็นมูลค่าได้อย่างไร ผมเองในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , การกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พยายามค้นหา สืบเสาะ และแปรสภาพน้องเหล่านี้ให้เป็นมูลค่าให้ได้มากที่สุด ตอนนี้ประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่เร่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ อย่างเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา .......... 
            ตอนนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราเริ่มฟิ้นฟูแล้ว แต่เครื่องจักรที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยได้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุด ก็คือ ภาคการท่องเที่ยวและกีฬา วันนี้เราก็ได้สร้างตัวแทนสำหรับภาคการท่องเที่ยว และกีฬาก็คือ ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา (Miss Tourism World Thailand) และทูตเยาวชนการกีฬาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา (Tourism World Kids) ===================..........
            #สามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหวต่างๆ Miss Tourism World Thailand ได้ที่ 
           #ติดตามทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด 77 เพจได้ที่แฟนเพจ MissTourismWorld ตามด้วยชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) #ติดตามทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 เพจ ได้ที่แฟนเพจ MissTourismWorld ตามด้วยชื่อเขต (ภาษาไทย) ===============.......... 
#ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ