Thursday, March 2, 2023

คณะผู้นำชาวเขาค้อยื่นหนังสือถึง ผวจ.เพชรบูรณ์ แก้ปัญหาที่ดิน


      

คณะผู้นำชาวเขาค้อยื่นหนังสือถึง ผวจ.เพชรบูรณ์ แก้ปัญหาที่ดิน

          คณะผู้นำและชาวเขาค้อยื่นหนังสือถึง ผวจ.เพชรบูรณ์ เรียกร้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
          กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน 4 ตำบลในอำเภอเขาค้อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เป็นพื้นที่ธนารักษ์

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 กลุ่มมวลชนชาวอำเภอเขาค้อ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม่วง ต.หนองแม่นา จำนวนกว่า 500 คน นำโดยนายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ กำนันตำบลเขาค้อและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เขาค้อ เข้ายื่นหนังสือถึง นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนให้พื้นที่ 4 ตำบล ของเขาค้อเป็นพื้นที่ราชพัสดุในกำกับของธนารักษ์พื้นที่....... 

          ทั้งนี้ การยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 4 ตำบล เช่น การก่อสร้างถนน ไฟฟ้าระบบประปา เป็นต้น ขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ในความดูแลของธนารักษ์ฯ ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในเขต 4 ตำบล และขอแสดงจุดยืน พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ชาวอำเภอเขาค้อ....... 
           ด้าน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สิ่งที่ชาวอำเภอเขาค้อมายื่นข้อเรียกร้องในวันนี้เป็นสิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการอยู่แล้ว และได้ดำเนินการมาหลายปี เรื่องการขอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จะเกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการต่างๆ จะเข้าไปดำเนินการ จะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ ซึ่งอาจจะล่าช้า และติดขัดทางจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้หาแนวทางแก้ไข โดยผลักดันให้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราขพัสดุ เพื่อให้หลุดจากกฎหมายป่าไม้ในเบื้องต้น การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ก็จะกลับมาอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และธนารักษ์จังหวัด จะมีอำนาจในการอนุญาต ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในการดูแลของรัฐบาลแล้ว และคิดว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นปัญหามาเกือบ 40 ปีแล้ว....... 
           อนึ่ง พื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเขาค้อ เดิมกองทัพภาคที่ 3 ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากเกิดการสู้รบในสมรภูมิเขาค้อ และมีการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่และที่ทำกิน ให้แก่ราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) แต่ภายหลังมีการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือโดยมีนายทุนเข้าครอบครอง กระทั่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจับกุม ต่อมาปี 2562 กองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้ จนทำให้มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเกิดขึ้น.......
          (ขอขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์) 
          ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ