Thursday, March 30, 2023

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ ​เขต 1 มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนที่บ้านพักประสบภัยอัคคีภัย

 


คณะ สพป.เพชรบูรณ์ ​เขต 1 มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนที่บ้านพักประสบภัยอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566  ดร.ไท พานนนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบูรณ์ ​เขต​ 1​ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีม ฉก.ชน. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้าน กม.2 ที่บ้านพักประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์         

            สำหรับคณะผู้ไปร่วมมอบในครั้งนี้ นำโดย นายภพเดชา  บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วยนางยุพา  ตาลสุก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  นางเสาวนีย์  บุตรศิริ  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ประสานความร่วมมือกับ นายศุทธา  จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.2

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ