Monday, March 27, 2023

เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

 เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566  เวลา 09.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ “พัชรปูรณาภิรักษ์” กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล “วันสถาปนา กรมทหารม้าที่ 3 ครบรอบปีที่ 47” โดยมี พลโท กษิดิศ  หลักกลด อดีต ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธาน จัดโดย กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ในการนี้ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ สมาคมแม่บ้าน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.เมืองฯ ที่ปรึกษา นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ นายก อบต.สะเดียง ข้าราชการ ฯลฯ ร่วมพิธีฯ ร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลฯ

            ติดตามภาพได้ที่เว็บลิงค์

 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1586368075207424/

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ