Monday, March 6, 2023

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง


คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง

          คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง โดยมี หลวงปู่นิภา นิภาทโร วัดเจดีย์ 108 พระองค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์/ส.ว.นนทบุรี/ประธานฯสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณพระองค์ฯ ในการสร้างชาติไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวไทย...... 
         ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.39 น. ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติองค์พ่อขุนผาเมือง และเล่าประวัติพ่อขุนผาเมือง แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในงานบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง สร้างความตระหนัก สำนึกและเชิดชูเกียรติคุณในการสร้างชาติไทยแก่ยุวชนและประชาชนชาวไทย......... 
         โดยมี พ.ต.อ.จิรภัทร ปานลักษณ์ ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน....... 
         สำหรับพิธีบวงสรวง เริ่มในเวลา 07.39 น. หลวงปูนิภา นิภาธโร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการอ่านโองการโดย อาจารย์ณรงค์ จันทร์เชื้อ ตามด้วยการรำไหว้ครูโบราณ ดาบสองมือ มวยไทย รำพ่นไฟ โดยครูมรุตพงศ์ วงษ์แหวน ครู รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ต่อด้วยการรำถวาย โดยคณะครู รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ และการรำระบำสิงขรเทวี และการรำยอหัตถา โดยคณะของ รร.หล่มสักวิทยาคม ลำดับถัดมาเป็นการรำถวาย โดยคณะโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหวาย อ.หล่มสัก........ 
         จากนั้น พ.ต.อ.จิรภัทร ป่านลักษณ์ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธร จว.เพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ถัดมา ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์ ประธาน กล่าวเชิดชูพระเกียรติองค์พ่อขุนผาเมืองและเล่าประวัติพ่อขุนผาเมือง แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และต่อมาในเวลา 10.09 น. พระสงฆ์เทศน์หนึ่งกัณฑ์ เรื่องความกตัญญูต่อแผ่นดินและบรรพชน ตามด้วยการปฏิบัติธรรม 15 นาที พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป และในเวลา 11.59 น. เป็นพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง และช่วงสุดท้ายของงานงาน พระสงฆ์ได้สวดชยันโตฯ เป็นอันเสร็จพิธี.......          อนึ่ง เจดีย์พ่อขุนผาเมือง เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบการสร้างเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา สูงประมาณ 16-20 เมตร มีขนาดใหญ่และกว้าง มีฐานต่ำ ส่วนยอดขาดหายไป ก่อด้วยอิฐสอดิน เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่องค์พ่อขุนผาเมือง...... 
         ในการนี้ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน ตลอดทั้งผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก อนึ่ง พิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง ณ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นี้ ได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยได้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ และคณะสงฆ์ ซึ่งได้พร้อมใจกันบูรณะองค์เจดีย์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันสำคัญของชาติ สร้างความตระหนัก รักและหวงแหนชาติไทยที่พระองค์ทรงปกป้องรักษาไว้....... 

         ติดตามประมวลภาพการประกอบพิธี และภาพเจดีย์ก่อนการบูรณะครั้งนึ้ กับภาพการประชุมเตรียมการในการบูรณะองค์พระเจดีย์ฯ ได้ที่เว็บลิงค์ 

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ