Monday, February 20, 2023

ชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม รับสมาชิกและส่งเสริมแพทย์ทางเลือกเพื่อประชาชน


ชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม รับสมาชิกและส่งเสริมแพทย์ทางเลือกเพื่อประชาชน
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ร้อยตรี ประเทือง สระทองแดง ประธานชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการชมรมฯ โดยร่วมกันปรึกษาหารือและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ
ประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า ชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อก่อนใช้ชื่อว่า เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งตนเองเป็นประธานเครือข่ายฯ โดยในช่วงผ่านมามีการดำเนินการไปได้ด้วยดีตามแนวทางของสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อย่างไรก็ตามตนเองและทีมงานเห็นว่า น่าจะมีการดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกบางส่วนมากยิ่งกว่าเดิม จึงได้ปรึกษากับคณะจัดตั้งชมรมขึ้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเน้นไปที่การช่วยเหลือกันและกัน แบบพี่ช่วยน้อง และน้องช่วยพี่ ในการช่วยงานสงเคราะห์ศพ เช่น รวบรวมเงินไปช่วยงานศพ และการจัดตั้งกองเกียรติยศไปช่วยพี่ เช่นเดียวกันถ้าน้องตายก็ทำแบบเดียวกัน โดยเฉพาะพลทหาร หรือว่าคนที่ไม่มีเงินเดือน แบบเดียวกับผู้มีตำแหน่งนายสิบ นายทหาร ชมรมตั้งใจจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ประธานชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชมรมผู้กล้ารบ หมายถึง ผู้ที่เคยรับราชการทหารและผ่านสมรภูมิในการรบมาแล้ว ซึ่งมีโลโก้ประจำชมรมปักไว้หลังเสื้อ ขณะนี้มีหลายจังหวัด โดยต้นกำเนิดมาจากที่จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการกำหนดข้อบังคับของชมรมคล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเรื่องอื่นๆ จะมีการปรึกษาหารือตามแนวทางสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสุพรรณบุรี
ร้อยตรี ประเทือง สระทองแดง กล่าวว่า ปัจจุบันชมตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 7 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำพิธีเปิดสำนักงานของชมรม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญท่านประธานที่ปรึกษา และผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
อนึ่ง ขณะนี้ ชมรมฯ ได้มีการประสานงานกับประธานที่ปรึกษา ในการจัดให้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีการทางแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป โดยมีบุคคลที่ตนเองรู้จักมารับการรักษา บางรายอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญเป็นการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และรับได้พร้อมกันหลายๆ ท่าน ผู้สนใจ สามาถสอบถามได้ ที่โทรศัพท์ 087-739 1966
สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกชมรม สามารถสมัครได้ 2 รูปแบบ คือ สมาชิกประเภทสามัญ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่เคยรับราชการทหาร และมีบัตรทหารผ่านศึก ชั้นที่1ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 และสมาชิกประเภทวิสามัญ สำหรับผู้สนใจทั่วไป สมาชิกผู้สมัครต้องชำระค่าแรกเข้าเพื่อทำบัตร 100 บาท และค่าบำรุงชมรม ปีละ 100 บาท สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกวิสามัญ จะไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนของกองเกียรติยศในการประกอบพิธีศพ ส่วนค่าช่วยเหลือในการจัดการศพจะได้รับทุกคน เน้นการช่วยเหลือกันตามกำลังศรัทธา และวงเงินที่ได้รับในช่วงนั้น ๆ สำหรับเอกสารในการสมัครใช้เพียงสำเนาบัตรทหารผ่านศึก หรือสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1นิ้วจำนวน2ใบ พร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัคร


“ที่สำคัญห้ามนำตราสัญลักษณ์ของชมรมเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง” ร้อยตรี ประเทือง สระทองแดง กล่าวฝากในช่วงท้าย
# ชมรมผู้กล้ารบจังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1561389587705273/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ