Monday, February 20, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย "กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์" ขยายผลต่อเนื่อง ตามนโยบายเซลล์แมนจังหวัด

 


#จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย "กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์" ขยายผลต่อเนื่อง ตามนโยบายเซลล์แมนจังหวัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานตามแผนงานเซลล์แมนจังหวัด ประชุมหารือในระบบ zoom กับผู้บริหารของห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ประกอบด้วย แมคโคร ท็อปซูเปอร์มาเก็ต เลมอนฟาร์ม ในการขยายโอกาสและเพิ่มปริมาณการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปตามแผนงาน


กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคธุรกิจเอกชน หลังจากสถานการณ์โควิท 19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งจากการประชุมภาคเอกชนผู้ซื้อยืนยันการเพิ่มปริมาณการรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ คู่ค้ารายเดิม และขยายความร่วมมือ ส่งเสริม ในรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ