Saturday, June 22, 2024

คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

         เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะนิเทศได้นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   

    
           สำหรับการนิเทศ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ ซักถามปัญหาหรืออุปสรรค นำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำ การเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชม ศพด.ต้นแบบ และแนวทางสนับสนุนงบประมาณ


            ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุมได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1846777905833105/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ