Wednesday, May 8, 2024

คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายอาสาสมัครฯ ครอบคลุม 11 อำเภอของเพชรบูรณ์

 สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายอาสาสมัครฯ ครอบคลุม 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

             เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายชนก มากพันธ์ุ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครประกันภัย ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายจำนวนและพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคล้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด                นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์)  ได้จัดพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกัน ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

            ผอ.สนง.คปภ.กล่าวเพิ่มอีกว่า ได้เชิญผู้เข้ารับการอบรมจากพื้นที่ต่างๆ ทุกอำเภอ ครบทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดการได้เปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีการชมวิดีทัศน์ ในเวลา 09.00 น.และเปิดการอบรมโดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน กับหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครประกันภัยทุกคนที่มาร่วมการอบรม 

             จากนั้นเป็นการยรรยายในหัวข้อ "การรู้จัก คปภ.  บทบาทอาสาสมัครประกันภัย  การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจาก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ"  โดยนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ และนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์                 ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติภัยรายใหญ่/ที่เป็นข่าวโด่งดังผ่านกรณีศึกษา"  โดยวิทยากร นายวันชัย ศรีเหนี่ยง อาสาสมัครประกันภัย นายชัยชาญ แสงพันดา อาสาสมัครประกันภัย  และนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ. โดยมีนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา  เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการ   จากนั้นเป็นการตอบคำถามและปิดการอบรมในที่สุด

              อนึ่ง ในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด คือ นายนพดล ขลุ่ยแก้ว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชัยชาญ แสงพันตา 

              ติดตามคลิปส่วนหนึ่งของการอบรมในครั้งนี้ได้ที่เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094583238310840/?ref=share&mibextid=NSMWBT   

               และเว็บลิงค์คลิปทึ่ 2 https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094595761642921/?ref=share&mibextid=NSMWBT    

                ต่อด้วยเว็บลิงค์คลิปที่ 3  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094636014972229/?mibextid=Nif5oz               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094936058275558/?mibextid=Nif5oz
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ