Friday, March 1, 2024

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ พร้อมคณะยื่นเรื่องผ่านเลขาธิการพรรค และหัวหน้าพรรคการเมืองที่รัฐสภา ขอให้ช่วยขับเคลื่อนแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถทำประกันชีวิตสมาชิกได้ เฉดเช่นธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ พร้อมคณะยื่นเรื่องผ่านเลขาธิการพรรค และหัวหน้าพรรคการเมืองที่รัฐสภา ขอให้ช่วยขับเคลื่อนแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถทำประกันชีวิตสมาชิกได้ เฉดเช่นธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.


              เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารรัฐสภา นายประดิษฐ์ บุญยอด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และนายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ พร้อมคณะได้ยื่นเรื่องผ่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย และยื่นเรื่องผ่านหัวหน้าพรรคครูไทย เพื่อขอให้ช่วยขับเคลื่อนให้มีการแก้พระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์สามารถทำประกันชีวิตสมาชิกได้ คล้ายกับที่กฏหมายกำหนดให้ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส. สามารถทำประกันชีวิตได้


               


               การยื่นเรื่องดังกล่าว ได้ยื่นในโอกาสที่นายศรศักดิ์ อ้วนล้วน ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย (ศพท.) ได้นำผู้นำ(ตัวแทน)ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ กว่า 300 คน เข้าพบนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ อาคารรัฐสภา เพื่อเรียกร้องสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการบำนาญ สหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย (สบท.) โดยได้รับกำลังใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีดา บุญเพลิง  หัวหน้าพรรคครูไทย   นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย มารับเรื่องและให้การต้อนรับด้วย
               ติดตามคลิปส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/fAFoU

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ https://shorturl.asia/21NB0
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ