Friday, September 15, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

             สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

             เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ครั้งที่ 2/2566 รวม 49 คน ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์                  การจัดประขุมดังกล่าว จัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ครอบคลุมบทบาทภารกิจ ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคง ผดุงเกียรติ การวิจัยพัฒนางานตามภารกิจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกสังกัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน      

             "ครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา  พวกเราช่วยกันดูแล" นายบุญโชค กล่าวในที่ประชุม และยังขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่เป็นจิตอาสา ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มั่นคงสืบไป
             ติดตามคลิปการประชุมบางส่วน ได้ที่เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681117602399137/?mibextid=Nif5oz

             และเว็บลิงค์    https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681160679061496/?mibextid=Nif5oz

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681114602399437/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ