Thursday, July 27, 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​จัดงานแถลงข่าวการเฉลิมฉลองในโอกาสจัดตั้งมา 50 ปี

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​จัดงานแถลงข่าวการเฉลิมฉลองในโอกาสจัดตั้งมา 50 ปี


               เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในปลายปี 2566 นั่นคือ งาน 50th Innvation Next Expo 2023 Think Global Work Local : นำท้องถิ่น  สู่สากล 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์            ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “PCRU นำท้องถิ่นสู่สากล” โดยมีบุคคลสำคัญร่วมเสวนา ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ , ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พร้อมทั้งนายนิพนธ์ พิลา ประธานผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ หล่มสัก และนายประเสริฐ ไกนอก ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer เพชรบูรณ์ ซึ่งการพูดคุยเสวนาในครั้งนี้ได้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่สากลต่อไป


          จากนั้น ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ขึ้นแถลงข่าวกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ชื่องาน 50th Innvation Next Expo 2023 Think Global Work Local : นำท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน  ทั้งในส่วนภาควิชาการ และภาคบันเทิง
             วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ  (ขอขอบคุณ​ฝ่ายประชาสัมพันธ์​มรภ.เพชรบูรณ์ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล)​

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้คเว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1654908988353332/?mibextid=Nif5oz


และการถ่ายทอดสดย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.watch/m1uis6dOro/?mibextid=vHcZ1e

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ