Saturday, June 17, 2023

เพชรบูรณ์ : กรมชลประทานเปิดตัวเรดาร์ Solid - State Polarimetric X-Band ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นสถานีแห่งแรกของกรมชลประทาน และเป็นความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้วย


       


         กรมชลประทาน จับมือกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่สักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid -State Polarimetric X-band ความละเอียดสูง จัดเก็บข้อมูลฝน ประเมินปริมาณน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่แม่นยำ ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในอนาคต ในพื้นที่ตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
            เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน​ 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานฝ่ายไทย เปิดสถานีเรดาร์ฯ ร่วมกับนายโทโยชิมะ โม่โตโนบุ (Mr.Toyoshima Motonobu) อธิบดีกรมการวิทยุ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น และมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ และผู้มีเกียรติทั้งในส่วนฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นร่วมพิธีเปิด  หลังพิธีเปิดการใช้งานสถานีเรดาร์แล้ว ได้ถ่ายภาพร่วมกัน และเยี่ยมชมอาคาร และเครื่องมือการดำเนินการ

        นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ  (MOC) ร่วมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid - State Polarimetric X -band เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ในการป้องกันภัยพิบัติ ตามมติที่ประชุมระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัท Japan Radio Co.,Ltd (JRC) และบริษัท Nippon Koei Co.,Ltd.         สำหรับระบบเรดาร์ Solid - State Polarimetric X-band เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ โดยติดตั้งเป็นแห่งแรกของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากลุ่มน้ำป่าสักมักจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ จากสภาพทางภูมิประเทศที่ลาดชัน ซึ่งสถานีเรดาร์ดังกล่าว จะทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ได้แบบ near real time สามารถคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำป่าสักไปจนถึงท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยระบบเรดาร์นี้ จะวัดข้อมูลฝนเชิงพื้นที่ ที่มีความละเอียดสูงพร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเรดาร์ผ่าน J-BIRDS Software ที่จะแสดงข้อมูลปริมาณฝนสะสม ความเข้มของฝนรวมทั้งการเคลื่อนที่ของลมหรือพายุ ก่อนจะถูกนำไปประมวลผลด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (Hydro-dynam ic Model) ที่ติดตั้งอยู่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกับข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ และปริมาณน้ำท่าจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิม นำไปสู่การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ (reservoir inflow forecasting system) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (Dam Operation Support System) ทำให้สามารถประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที่ ช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเจิดขึ้นจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักได้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อีกทางหนึ่งด้วย

            ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะนำระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเรดาร์ตรวจอากาศดังกล่าว มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิม รวมทั้งจะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

             ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632770583900506/?mibextid=Nif5oz

             ติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/lcJeuAfrWg/

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632726863904878/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ