Wednesday, May 17, 2023

คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว

 


คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว

          สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ ให้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัย อันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกปัฐพ์ บุญอยู่ กำนันตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานเปิดการอบรม  "โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." โดย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์)​ ณ บ้านริมดอยรีสอร์ท ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ประชาชน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 65 คน

                 นายเอกปัฐพ์ ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องเดินทางออกไปทำงาน หรือทำภารกิจต่างๆ จึงมีการเดินทางโดยรถยนต์จักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทาง/รถรับจ้าง และในแต่ละปีมีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมีจำนวนมากก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
         ซึ่งประชาชนเกิดการสูญเสียจากสิ่งที่ไม่อาจคาดถึงได้หากรถทุกคันมีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือประกันภัยภาคบังคับ ประชาชนก็จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการที่จะทำให้การประกันภัยเป็นที่ยอมรับของ ประชาชนให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป
           ดังนั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็น สื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ประชาชน ให้รับทราบเกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย อันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ต่อไป
            อนึ่ง ได้มีการประชาสัมพันธ์​เรื่องกรมธรรม์ประกันภัย​อุบัติเหตุ ไมโครอิน​ชัวรันส์​ เบี้ยประกันภัย 10 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท  ผู้สมัครต้องมีอายุ ระหว่าง 15 -​70 ปี โดยสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ ด้วย

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/910141046755061/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ