Saturday, May 20, 2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 

              นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์  นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานเปิดงานการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)​ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


                ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)​ นับเป็นการจัดครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2566 ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์​

              การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในวันนี้เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนรับเอกสาร  จากนั้นนายอดิศักดิ์ กองทรง  ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 ต่อนายอำเภอศรีเทพและผู้เข้าร่วมเวทีประขาสัมพันธ์​

             หลังจากนายอำเภอศรีเทพได้กล่าวเปิดงานแล้วได้เชิญนายอำเภอศรีเทพ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายภาพร่วมกัน  

              จากนั้นได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมชมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์​หน่วยงาน สำนักงาน กกพ. ตามด้วยการทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนการอบรม (Pre-test) ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ "บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกูล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

              ในลำดับถัดมาเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทย" โดย นายประดิษฐ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ชำนาญการพิเศษ      

              จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า และภารกิจของ กฟภ." โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรยายหัวข้อ "มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า และคำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกุล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

               สำหรับในช่วงสุดท้ายเป็นการถาม-ตอบ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ งานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และงานด้านพลังงาน และทำแบบทดสอบประเมินผลหลังการอบรม (Post-test) โดยมีประชาชนชาวอำเภอศรีเทพเข้าร่วมจำนวนมาก


               อนึ่ง ในการจัดเวทีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากนายเมธา ญาดี กรรมการผู้ใช้พลังงานจากจังหวัดสิงห์บุรี ในการเป็นพิธีกร  จาก นายชาติ วิกสิตโกมุท ผู้สื่อข่าว และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ใช้พลังงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์​ ในการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน รวมเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง

               ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6304403286272647/?mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6306133889432920/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ