Saturday, April 1, 2023

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิศไท้องค์พระกนิษฐา เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566  ณ ตลาดวัฒนธรรมเพชบุระ ลานกิจกรรมหลักเมือง (ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)


�1 เมษายน พบกับ วงดนตรีย้อนยุค 

พร้อมหางเครื่อง มด รังสิมันต์

�2 เมษายน พบกับ ศาล สานศิลป์
�ร่วมสัมผัสกับ กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บรรเลงดนตรีพื้นเมือง รำวงย้อนยุค รำวงกลองยาวหัวโต หนังกลางแปลง ในรูปแบบบรรยากาศตลาดย้อนยุค 


�เลือกชม ชิม ช็อป การสาธิตและการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปะ และอื่นๆอีกมากมาย

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ