Saturday, April 22, 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉลองอายุครบ 50 ปี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 5 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบูรณ์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉลองอายุครบ 50 ปี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 5 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบูรณ์  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล 


          เมื่อวันศุกร์ที่  21 เมษายน 2566  นายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน 5 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบูรณ์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. และ TP Football Academy ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และมี ดร.แก้วตา ผิวพรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักกีฬา แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก


ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอายุครบ 50 ปี ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีน้ำใจ และความเสียสละ สร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ระดับสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 


       ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอล คู่ VIP ระหว่าง ทีมหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมโดยนาย ชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าฯ กับ ทีมอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ด้วยมิตรไมตรี
         สำหรับตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทอายุ 10 ปี

ประเภทอายุ 12 ปี

ประเภทอายุ 14 ปี

ประเภทอายุ 16 ปี

      โดยมีรางวัลในแต่ละรุ่น เป็นรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ก็จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 2 รางวัล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน.สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ