Wednesday, February 8, 2023

เพชรบูรณ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้างาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์" ประจำปี 2566


เพชรบูรณ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้างาน
"มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์" ประจำปี 2566

          เพชรบูรณ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้างาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์" ประจำปี 2566
          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้างาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์" ประจำปี 2566 รับรางวัล TV 32 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข "เพชรบูรณ์พาโชค" 


         ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เพียงแสกน QR Code ด้านหน้าทางเข้างานทั้ง 3 จุด 
         อนึ่ง ได้มีการจับรางวัลโดยการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี และประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook Live "สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์" เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป ของทุกวัน.
              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ