Wednesday, February 8, 2023

คณะผู้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจ และปลื้มปิติต่อการได้ร่วมประกอบพิธีนี้ โดยตลอดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 9 วัน 9 คืน

 


คณะผู้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจ และปลื้มปิติต่อการได้ร่วมประกอบพิธีนี้ โดยตลอดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 9 วัน 9 คืน

          เพชรบูรณ์ - หลังจากงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2566 คณะผู้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจ และปลื้มปิติต่อการได้ร่วมประกอบพิธีนี้ โดยตลอดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 9 วัน 9 คืน
         นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนึ่งในคณะ ผู้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ตนและคณะข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีฯ มีความรู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการจัดงานมะขามหวานฯ ให้สำเร็จไปด้วยดี โดยตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดทั้งประชาชน นักศึกษา และนักเรียน สร้างความสนุกสนานรื่นเริงแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเป็นอย่างดียิ่ง
         ทั้งนี้ ก่อนการประกอบพิธีในวันที่ 27 มกราคม 2566 นั้นคณะผู้ประกอบพิธี ต่างสอบถามถึงความเป็นอยู่ของแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวของตนเอง มีการสอบถามถึงอายุปัจจุบัน และต่างสัญญากันว่าจะมาร่วมกิจกรรมบวงสรวงเป็นประจำทุกปี จนกว่าร่างกายจะไม่ไหว โดยต่างคนกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการมาร่วมประกอบพิธีนี้
          ติดตามคลิปวีดีโอบางส่วนได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ