Monday, February 20, 2023

กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งเพื่อชีวิต วิ่งเพื่อทุกคน” ที่อำเภอชนแดน

            


กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล  “วิ่งเพื่อชีวิต วิ่งเพื่อทุกคน” ที่อำเภอชนแดน

ที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งเพื่อชีวิต วิ่งเพื่อทุกคน” ​โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชนแดน ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลชนแดน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชนแดน โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนวลผจง สาลีผล นางสาวแววตา บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอชนแดน และนักวิ่งจากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การ​บริหาร​ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานปิดกิจกรรมและมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1560715657772666/

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ